Şirketler ve Ticaret Hukuku

TEK HİSSEDARLI ŞİRKET GENEL KURULLARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI ZORUNLULUĞU KAPSAMI DARALTILDI VE GENEL KURULLAR KONUSUNDA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ

Bugün yayımlanan 09.10.2020 tarihli, 31269 sayılı Resmi Gazete ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte(“Yönetmelik”) Değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik, genel hatlarıyla bakanlık isminin veya birtakım kurum ifadelerinin değişmesine ve regülasyonlarda ifade birliği oluşturulmasına ilişkindir.

Söz konusu bugünkü değişiklikle şirketlerin bilgilenmesi gerekli en önemli iki husus ise aşağıda anlatılmaktadır. Buna göre:

• Değişiklikle Yönetmeliğin 32. maddesinde yapılan düzenleme ile, artık, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır.

• Değişiklikle Yönetmeliğin 34. maddesinde yapılan düzenleme ile ise artık Bakanlık Temsilcisi bulundurulacak Genel Kurul Toplantı’larında, toplantı öncesi yapılan Bakanlık Temsilcisi başvurularında, daha önce Ticaret Odası Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilen belgelerin teslim edilmeden; başvuru yapılmadan önce elektronik ortama aktarılması düzenlenmiştir. Bahsedilen elektronik ortam ise şirketlerin Genel Kurul toplantılarının Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil ve ilanı öncesi başvurularında kullandığı MERSİS sistemidir. Böylece, şirketler artık Bakanlık Temsilcisi başvurularını önce bir de MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak böylece gündemi, çağrı kararını, toplantı tutanağını, hazır bulunanlar listesini önden sisteme yükleyecektir. Ancak, şirketlerin bundan endişe etmesine gerek bulunmamaktadır çünkü bu işlem pandemi sebebiyle hızlıca sürece adapte edilmiş olup, esas amaç kişilerin birbiriyle temasını olabildiğince minumum seviyede tutmaktır.

Şu kadar ki, bu değişiklikle her ne kadar toplantı belgelerinin önden yüklenmesi ve kayıt edilmesi sağlanıyor olsa da toplantı esnasında Bakanlık Temsilcisi’nin de imzası ile belgelerde gündeme bağlılık ilkesine de sadık kalınarak, paydaşların değişiklik yapma hakkı hala mevcuttur.

Saygılarımızla, Çukur&Partners Avukatlık Bürosu

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün