Şirketler ve Ticaret Hukuku

TURİZM KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ DÖVİZLE YAPILABİLECEK

30 Ocak 2021 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı:

Bilindiği üzere 28.02.2008 tarihinde 26801 sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yayımlanmıştı. Bu kararla beraber; Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; bazı istisnai durumların dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklarına karar verilmişti.

 2021-32/59 Numaralı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2008-32/34 numaralı Tebliğ’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı bölümüne yeni bir ibare eklenmiştir. Bu eklemeyle beraber, 30.01.2021 tarihi itibariyle Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilmesinin önü açılmıştır. 

Avukat Dilek Akın Oğuz

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün