İnsan Kaynakları ve İş Hukuku

Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

09.03.2021 tarihli 31418 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3595 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi:

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında İşveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiş, yine kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren üç aylık süre içinde İşverenin işçisini tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı tanınmış, Cumhurbaşkanlığı kararları ile bu süreler iki ay uzatılmıştı.

09.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3595 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu sürelerin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Böylelikle İşverene getirilen fesih yasağı ile tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

Çukur & Partners Avukatlık Bürosu

 

Avukat Ayça Kortel

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün