Sorumlu İş Anlayışımız & Haberdar Olun

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI” 2022 YILI DUYURUSU

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI” 2022 YILI DUYURULARI BAŞLADI

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu olarak, Akademimiz tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak organize edilen “Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı” nın 2022 yılı başvurularının başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

2022 Yılı Programımız hakkındaki gerekli temel bilgiler bu duyuruda yer almaktadır.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ KİMDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi, ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan ve yürütülen bir kurumsal sosyal sorumluluk platformudur. Bu platform bünyesinde hukuk fakültesi öğrencileri, genç avukatlar, hukuk sektörü ve iş dünyası için çeşitli mesleki ve burs programları düzenlenebilmektedir.

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Büromuzu https://cukurpartners.com/tr/  linkinden, ÇUKUR & PARTNERS Akademi’yi de https://cukurpartners.com/tr/cukur-partners-akademi/ linkinden daha yakından tanıma imkânı bulabilirsiniz.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI NEDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı, halen hukuk fakültesinde eğitimine devam eden üniversite öğrencilerinin başta avukatlık mesleğine hazırlık olmak üzere, önlerinde kariyer seçeneklerini tüm yönleriyle tanıyacakları ve hukuk fakültesi eğitim programlarında genellikle yer almayan konularda da gelişim imkânı bulabilecekleri özel bir kariyer programıdır.

 

PROGRAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Program içerisindeki çalışmalar Haziran 2022 ayında başlayacak ve Aralık 2022 ayı sonuna kadar sürecektir. Program süresi yaklaşık 7 Aydır.

 

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye’de veya yurt dışındaki bir hukuk fakültesinde, başvuru sırasında 3. veya 4. Sınıfta eğitim görmekte olan tüm öğrenciler programa başvurabilir. 

Bu program için 1. ve 2. Sınıf hukuk fakültesi öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Programda, hukuk fakültesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin, başta avukatlık mesleği olmak üzere tüm kariyer seçeneklerini yakından tanımalarını ve değerlendirebilmelerini sağlayacak kariyer ve  mesleki konuları içeren, zengin ve çok yönlü bir içerik sunulmaktadır.

Program sürecinde teorik veya pratik çerçevede herhangi bir hukuk dersi ya da akademik eğitim verilmemektedir. Herhangi bir sınav da uygulanmamaktadır. Sadece çalışma veya eğitimin içeriği uyarınca bazı hazırlık çalışmaları gerekebilmektedir.

 

PROGRAMDA KİMLERLE BULUŞABİLECEKSİNİZ?

Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programında, farklı alanlarda ve kariyer noktalarında deneyimli ve başarılı avukatlarla ve ilgili alanlardaki uzmanlar ile buluşacak ve onların rehberliğinden istifade edebileceksiniz. Bu uzmanların ve eğitimcilerin tümü programa gönüllü olarak destek vermektedirler.

 

PROGRAM ÜCRETLİ MİDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı ücretsizdir. Tamamen gönüllülük ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde hazırlanan bu programın katılımcılarından, ÇUKUR & PARTNERS Akademi herhangi bir ödeme veya ücret talep etmemektedir.

Programa katılan öğrencilerin, bizzat kendilerinin belirleyecekleri herhangi bir sivil toplum örgütü veya yardım kuruluşunda gönüllü bir çalışmada yer almaları tercih sebebi olabilmektedir.

 

2022 PROGRAMINA KAÇ KİŞİ KABUL EDİLECEK?

Katılımcı sayısı, başvuru sayıları da dikkate alınmak suretiyle münhasıran ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından belirlenmektedir. Ancak her halükârda, katılımcı sayısı programın akışına ve amacına uygun olacak şekilde oldukça sınırlı tutulacaktır. 2022 Yılı Programında, (seçilme kriterlerine uygun yeterli başvuru olması halinde) en az 10 en çok 20 hukuk fakültesi öğrencisi için bu eğitim programının açılması planlanmaktadır. ÇUKUR & PARTNERS Akademi başvuruların durumuna ve diğer program koşullarına göre bu sayıyı tek taraflı olarak azaltabilir veya artırabilir.

 

PROGRAMA NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

2022 Yılı Eğitim programı için başvurular 20 Nisan- 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında ve sadece   akademi@cukurpartners.com e.mail hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerden sonra veya başka bir yolla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

KATILIMCILAR NASIL VE NE ZAMAN BELİRLENECEKTİR?

Programa katılmaya hak kazanacak öğrenciler, ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından oluşturulan bir seçici kurul tarafından, program için başvuru yapan ve gereken formları eksiksiz dolduran adaylar arasından, kurulun belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre seçilmektedir. Program katılımcılarının kimler olacağının belirlenmesi konusunda tüm takdir yetkisi ÇUKUR & PARTNERS Akademi’ye ait bulunmaktadır. Başvuru sahiplerinin bu konuda itiraz hakkı bulunmamakta olup, başvuruyu yaparken bu hususu peşinen kabul etmektedirler.

Ön değerlendirmenin ardından, gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilebilecek ön mülakatlar 9-13 Mayıs 2022 Tarihleri arasında online platformlar üzerinden yürütülecektir. Gerekli görülmesi halinde mülakatlar izleyen hafta içerisine de taşınabilir. Katılımcılar 20-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında belirlenmiş; kendilerine ve mülakat yapılan diğer adaylara durumları hakkında bilgi verilmiş olacaktır. Mülakata davet edilmemiş ve katılım bilgisi ile kendilerine dönüş yapılmamış adaylar programa kabul edilmemiş olarak değerlendirilecektir.

 

PROGRAM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?

Programda, 7 aylık program sürecinde, katılımcıların 10 ila 15 civarında eğitim ve gelişim buluşmasına katılması planlanmaktadır. Buna göre her ay en az bir kere planlı eğitim çalışması gerçekleştirilecekken, bazı aylarda çalışma sayısı daha fazla ve sık olabilecektir. Her bir çalışmanın 1-2 saat sürmesi planlanmaktadır. Tüm eğitim çalışmaları online platformlar üzerinden, okul saatleri dışında gerçekleştirilecektir.

Çalışma takvimi ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından, (mümkün olduğu ölçüde) öğrencilerin sınav ve tatil dönemleri de dikkate alınarak, aylık olarak belirlenecek ve önceden öğrencilere sunulacaktır. Bazı eğitim ve gelişim çalışmaları, ÇUKUR & PARTNERS Akademinin diğer programlarının katılımcıları le birlikte toplu ve birleştirilmiş olarak yapılabilmektedir.

Bu online eğitim ve çalışmaların yanı sıra, uygun şartların oluşması halinde İzmir’de ve/veya İstanbul’da yüz yüze buluşmalar da gerçekleştirilecektir. Bu durumda katılımcılar bu iki şehirdekinden istediği buluşmaya katılmayı seçebilirler.

 

PROGRAMDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Mazeretsiz olarak üst üste 2 çalışmaya veya mazeretli olsun olmasın toplamda 3 çalışmaya katılmayan öğrenciler, sonraki çalışmalara ve eğitimlere katılma ve katılım belgesi alma haklarını yitirmektedirler.

İzmir ve İstanbul’daki yüz yüze buluşmalara katılım zorunlu değildir.

 

BAŞVURU İÇİN:

Yukarıda açıklanan şartları taşıyan öğrenciler özgeçmiş bilgilerini bırakarak, Çukur& Partners Akademi Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı’nın bir parçası olma isteklerini bize iletebilirler. Başvurularınızda, başvurunuzun “2022 Yılı Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı için” olduğunu mutlaka belirtiniz.

Başvuruların 20 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Sadece akademi@cukurpartners.com e.mail hesabı üzerinden gerçekleştirilen başvurular dikkate alınacaktır.

Belirlenen tarihler ve e.mail hesabı dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunuza mutlaka;

  • Neden programa başvurduğunuzu anlatan bir motivasyon mektubunu,
  • Sizi her yönünüzle tanıtan, fotoğraflı bir CV’nizi,
  • Öğrenci belgenizi,
  • Fakülteniz öğrenci işlerinden alacağınız şu ana kadarki notlarınızı gösteren belgeyi isim ve soy isminiz dışındaki kişisel verileri karartmak suretiyle eklemeyi unutmayınız.

Başvurunuz ekinde ayrıca, “bu duyuruya ekli başvuru formunu” da imzalamanız ve bize iletmeniz gerekmektedir. Bu belgeleri içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Herhangi bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak sosyal bir çalışma yürütüyorsanız veya bu program sürecinde böyle bir çalışmada yer almayı planlıyorsanız, başvurunuzda bu hususu özellikle belirtiniz. 

Tüm başvurular gizli tutulacaktır ve KVKK çerçevesinde kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmak suretiyle korunacaktır. Bu kapsama işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’ nın 11. maddesinde bulunan haklara sahip olduğunuzu ve bu haklara ilişkin tüm taleplerinizi bizlere yazılı başvuruda bulunarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni için tıklayın.
Başvuru Formu için tıklayın.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün