Sorumlu İş Anlayışımız & Haberdar Olun

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI” 2024 YILI DUYURUSU

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ “HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI” 2024 YILI DUYURULARI BAŞLADI

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu olarak, Akademimiz tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak organize edilen “Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı” nın 2024 yılı başvurularının başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

2024 yılı programımız hakkındaki gerekli temel bilgiler bu duyuruda yer almaktadır.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ KİMDİR? 

ÇUKUR & PARTNERS Akademi, ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan ve yürütülen bir kurumsal sosyal sorumluluk platformudur. Bu platform bünyesinde; hukuk fakültesi öğrencileri, genç avukatlar, hukuk sektörü ve iş dünyasını kapsayan çeşitli mesleki ve burs programları düzenlenmektedir.

ÇUKUR & PARTNERS Hukuk Büromuzu linkinden, ÇUKUR & PARTNERS Akademi’yi de linkinden daha yakından tanıma imkânı bulabilirsiniz.

 

ÇUKUR & PARTNERS AKADEMİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AVUKATLIK KARİYERİNE HAZIRLIK PROGRAMI NEDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı, halen hukuk fakültesinde eğitimine devam eden üniversite 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin başta avukatlık mesleğine hazırlık olmak üzere, önlerinde kariyer seçeneklerini tüm yönleriyle tanıyacakları ve hukuk fakültesi eğitim programlarında genellikle yer almayan konularda da gelişim imkânı bulabilecekleri özel bir kariyer programıdır.

 

PROGRAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Program içerisindeki çalışmalar 2024’ün Nisan ayında başlayacak olup 2024’ün Aralık ayı sonuna kadar sürecektir. Program süresi yaklaşık 9 aydır.

 

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye’de veya yurt dışındaki bir hukuk fakültesinde, başvuru sırasında 3. veya 4. Sınıfta eğitim görmekte olan tüm öğrenciler programa başvurabilir.

Bu program için 1. ve 2. Sınıf hukuk fakültesi öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Programda, hukuk fakültesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin, başta avukatlık mesleği olmak üzere tüm kariyer seçeneklerini yakından tanımalarını ve değerlendirebilmelerini sağlayacak kariyer ve mesleki konuları içeren, zengin ve çok yönlü bir içerik sunulmaktadır.

Program sürecinde teorik veya pratik çerçevede herhangi bir hukuk dersi ya da akademik eğitim verilmemektedir. Herhangi bir sınav da uygulanmamaktadır. Sadece çalışma veya eğitimin içeriği uyarınca bazı hazırlık çalışmaları gerekebilmektedir.

 

PROGRAMDA KİMLERLE BULUŞABİLECEKSİNİZ?

Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı kapsamında, farklı alanlarda ve kariyer noktalarında deneyimli ve başarılı avukatlarla buluşabilecek, ilgili alanlardaki uzmanların rehberliğinden istifade edebileceksiniz. Bu uzmanların ve eğitimcilerin tümü programa gönüllü olarak destek vermektedir.

 

PROGRAM ÜCRETLİ MİDİR?

ÇUKUR & PARTNERS Akademi Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı tamamıyla ücretsizdir. Bütünüyle gönüllülük ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde hazırlanan bu programın katılımcılarından, ÇUKUR & PARTNERS Akademi herhangi bir ödeme veya ücret talep etmemektedir.

Programa katılan öğrencilerin, bizzat kendilerinin belirleyecekleri herhangi bir sivil toplum örgütü veya yardım kuruluşunda gönüllü bir çalışmada yer almaları tercih sebebi olabilmektedir.

 

2024 PROGRAMINA KABUL EDİLECEK KİŞİ SAYISI NEDİR?

Katılımcı sayısı, başvuru sayıları da dikkate alınmak suretiyle ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından belirlenmektedir. Ancak, katılımcı sayısı programın akışına ve amacına uygun olacak şekilde oldukça sınırlı tutulacaktır. 2024 yılı programında, (seçilme kriterlerine uygun yeterli başvuru olması halinde) en az 15 en çok 25 hukuk fakültesi öğrencisi için bu eğitim programının açılması planlanmaktadır. ÇUKUR & PARTNERS Akademi, başvuruların durumuna ve diğer program koşullarına göre bu sayıyı tek taraflı olarak azaltabilir veya artırabilir.

 

PROGRAMA NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

2024 yılı eğitim programı için başvurular 2 Şubat–31 Mart 2024 tarihleri arasında ve sadece   akademi@cukurpartners.com adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerden sonra veya başka bir yolla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

KATILIMCILAR NASIL VE NE ZAMAN BELİRLENECEKTİR?

Programa katılmaya hak kazanacak öğrenciler, ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından, program için başvuru yapan ve gereken formları eksiksiz dolduran adaylar arasından, kurulun belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre seçilmektedir. Program katılımcılarının kimler olacağının belirlenmesi konusunda tüm takdir yetkisi ÇUKUR & PARTNERS Akademi’ye aittir. Başvuru sahiplerinin bu konuda itiraz hakkı bulunmamakta olup, başvuruyu yaparken bu hususu peşinen kabul etmektedirler.

Ön değerlendirmenin ardından, gerçekleştirilebilecek olan ön mülakatlar 1-8 Nisan 2024 tarihleri arasında online platformlar üzerinden yürütülecektir. Gerekli görülmesi halinde mülakatlar izleyen hafta içerisine de taşınabilir. Katılımcılar 8-20 Nisan 2024 tarihleri arasında belirlenecek, programa kabul edilen ve mülakat yapılan diğer adaylara durumları hakkında bilgi verilecektir. Mülakata davet edilmemiş ve kendilerine dönüş yapılmamış adaylar programa kabul edilmemiş olarak değerlendirilecektir.

 

PROGRAM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?

10 aylık program sürecinde, katılımcıların 10 ila 15 civarında eğitim ve gelişim buluşmasına katılması planlanmaktadır. Buna göre her ay en az bir kere planlı eğitim çalışması gerçekleştirilecekken, bazı aylarda çalışma sayısı artırılabilir. Her bir çalışmanın 1-2 saat arasında sürmesi planlanmaktadır. Tüm eğitim çalışmaları online platformlar üzerinden, okul saatleri dışında gerçekleştirilecektir.

Çalışma takvimi ÇUKUR & PARTNERS Akademi tarafından, (mümkün olduğu ölçüde) öğrencilerin sınav ve tatil dönemleri de dikkate alınarak, aylık olarak belirlenecek ve önceden öğrencilere sunulacaktır. Bazı eğitim ve gelişim çalışmaları, ÇUKUR & PARTNERS Akademinin diğer programlarının katılımcıları le birlikte toplu ve birleştirilmiş olarak yapılabilir.

Bu online eğitim ve çalışmaların yanı sıra, uygun şartların oluşması halinde İzmir’de ve/veya İstanbul’da yüz yüze buluşmalar da gerçekleştirilebilir. Bu durumda katılımcılar her iki şehirde de gerçekleşen buluşmalara katılabilir.

 

PROGRAMDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Mazeretsiz olarak üst üste 2 çalışmaya veya mazeretli olsun olmasın toplamda 3 çalışmaya katılmayan öğrenciler, sonraki çalışmalara ve eğitimlere katılma ve katılım belgesi alma haklarını yitirmektedir.

İzmir ve İstanbul’daki yüz yüze buluşmalara katılım zorunlu değildir.

 

BAŞVURU İÇİN:

Yukarıda açıklanan şartları taşıyan öğrenciler özgeçmiş bilgilerini bırakarak, Çukur & Partners Akademi Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı’nın bir parçası olma isteklerini bize iletebilirler. Başvurularda, başvurunun “2024 Yılı Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Avukatlık Kariyerine Hazırlık Programı başvurusu” olduğunu mutlaka belirtilmelidir.

Başvuruların 2 Şubat–15 Mart 2024 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Sadece akademi@cukurpartners.com adresi üzerinden gerçekleştirilen başvurular dikkate alınacaktır.

Belirlenen tarihler ve e-mail adresi dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunuza mutlaka;

  • Neden programa başvurduğunuzu anlatan bir motivasyon mektubu,
  • Sizi her yönünüzle tanıtan fotoğraflı bir CV,
  • Öğrenci belgesi,
  • Fakülteniz öğrenci işlerinden alacağınız şu ana kadarki notlarınızı gösteren belgeyi isim ve soy isminiz dışındaki kişisel verileri karartmak suretiyle eklemeyi unutmayınız.

Başvurunuz ekinde ayrıca, “bu duyuruya ekli başvuru formunu” da imzalamanız ve bize iletmeniz gerekmektedir. Bu belgeleri içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Herhangi bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak sosyal bir çalışma yürütüyorsanız veya bu program sürecinde böyle bir çalışmada yer almayı planlıyorsanız, başvurunuzda bu hususu özellikle belirtiniz.

Tüm başvurular gizli tutulacaktır ve KVKK çerçevesinde kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle korunacaktır. Bu kapsamda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’ nın 11. maddesinde bulunan haklara sahip olduğunuzu ve bu haklara ilişkin tüm taleplerinizi bizlere yazılı başvuruda bulunarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni için tıklayın.
Başvuru Formu için tıklayın.

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün