DEVRİM ÇUKUR

Yönetici Ortak, Avukat
Devrim Çukur, 1993 yılından bu yana, Çukur & Partners Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortaklarından biridir. Devrim Çukur, Çukur & Partners Hukuk Firması'nın yönetici ortağıdır ve Şirketler Hukuku, Birleşme ve Satın Almalar ve Uluslararası Hukuk ekiplerine liderlik etmektedir.

Devrim Çukur, 25 yılı aşkın süredir çok önde gelen şirketler, kurumsal yatırımcılar ve iş dünyasındaki aileler için, güvenilir bir hukuk danışmandır. Şirketler hukuku ve ticaret hukukunun her alanındaki ve kurumsal yönetim konusundaki çalışmalarının yanı sıra, birleşme ve satın almalar, özel sermaye (private equity) fonu, girişim sermayesi (venture capital) fonu, ortak girişim (Joint venture), mezzanine finansmanı, kurumsal finans ve sermaye piyasası işlemlerine liderlik etmekte ve bu projelerde Türk ve uluslararası holdinglere, şirketlere, finans kuruluşlarına, aile şirketlerine ve gelişmekte olan şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Hizmet verdiği şirketlerin ve danışmanlık yaptığı işlemlerin birçoğu uluslararasıdır.

Uluslararası hukuk rehberleri ve bağımsız kurumların değerlendirmelerine göre Devrim Çukur, Türkiye’de şirketler hukuku alanında ve her türlü birleşme ve satın alma ve kurumsal finansman işlemlerinde tavsiye edilen avukatlar arasında yer almaktadır ve hizmetleri uluslararası alanda tanınmaktadır.

Devrim Çukur, şirketler hukuku, kurumsal finans ve birleşme ve satın alma işlemlerindeki hukuki hizmetlerine ek olarak, şirketlere ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler, finans ve sermaye piyasaları hukuku, rekabet hukuku ve AB hukuku, hukuki uyum hizmetleri ve idare hukuku alanlarında da hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Ayrıca Devrim Çukur, başlangıç aşamasındaki ve gelişmekte olan şirketlere, yenilikçi ve yaratıcı girişimcilere danışmanlık yapma konusunda da deneyimli ve isteklidir. Bu nedenle, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin on yıllardır aktif olarak içerisinde yer almakta ve vermekte olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijital medya hukuku alanını da kapsamaktadır.

Devrim Çukur’un bir diğer ilgi odağı ise aile şirketleri, aile ofisleri ve iş dünyasındaki aileler olup, uzun yıllardır aile şirketlerinin kurumsallaşma ve uluslararası yapılanma projelerine liderlik etmektedir.

Ayrıca, Devrim Çukur, 2009-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen görev yapmış, Kongre’de Türkiye ve Avrupa arasındaki pek çok konuda ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Avrupa Konseyi’nde üstlendiği birçok önemli görevin ve Avrupa Konsey adına hazırladığı çeşitli raporların yanı sıra, Kongre İzleme (Monitoring) Komitesi Başkan Yardımcısı olarak seçilerek, 3 yıl süreyle görev yapmıştır. Devrim Çukur, 2009-2014 yılları arasında İzmir İl Genel Meclisinde de başkan yardımcılığı ve uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği İlişkiler Komitesi başkanlığını görevlerini de yürütmüştür.

Devrim Çukur, Türkiye’de hukuk sektöründe sorumlu ve sürdürülebilir iş anlayışının öncülerinden biridir. Hukuk bürosu yönetimi, sorumlu ve sürdürülebilir avukatlık, hukuk fakültesi öğrencilerinin ve genç avukatların mesleki ve kişisel gelişimi konularında sıklıkla üniversitelerde konuşmalar yapmakta ve bu konuda mentörlük görevleri üstlenmektedir.

Şirketler Hukuku, Birleşme ve Satın Almalar

Ticaret Hukuku ve Ticari Sözleşmeler

Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuki Uyum Hizmetleri ve İdare Hukuku

Rekabet ve AB Hukuku

Bilgi ve İletişim Teknolojileri & Dijital Medya

Başlangıç Aşamasındaki ve Gelişmekte Olan Şirketler

Aile Şirketleri ve Aile Ofisleri

Chambridge Üniversitesi, Judge Business School, Hukuk Bürosu Yönetimi ve Liderlik Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora, Avrupa Birliği Çalışmaları (Henüz Tamamlanmamıştır)

London Metropolitan Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Hukuku Programı

London Metropolitan Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Programı

Anadolu Üniversitesi, İşletme

Anadolu Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mali Hukuk Yüksek Lisans (Tezini Rekabet Hukuku konusunda yazmıştır)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Ödemiş Lisesi

Türkçe ve İngilizce