Bilişim, Medya ve Fikri Mülkiyet

VERBİS KAYDI YAPMAYAN VERİ SORUMLULARINA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYA BAŞLANDI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen kriterleri sağlayan veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) adı verilen sisteme kayıt olarak bildirim yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 

VERBİS, elektronik altyapının hazır olmasının ardından 2018 yılında erişime açılmış ve kriterleri karşılayan veri sorumlularına verilen süre içerisinde VERBİS kayıt ve bildirimlerinin tamamlanması gerektiği duyurulmuştur. VERBİS’e kayıt ve bildirim yapma konusunda daha detaylı bilgi edinmek için internet sitemizin “VERBİS Sicile Kayıt Süresi” başlıklı yazısına buradan erişebilirsiniz. 

VERBİS’e Kayıt Süresi Bitti Mi? 

Kurul tarafından, gerek sistemin tam olarak doğru anlaşılamaması, gerekse de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve başkaca sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine VERBİS’e kayıt ve bildirim süreleri uzatılmıştı. Bu esnada Kurul tarafından, VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına ihtar gönderilerek VERBİS’e kayıt olmaları gerektiği bildirilmişti. Ancak herhangi bir şekilde VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları için herhangi bir idari yaptırım uygulanmamıştı.

Son olarak Covid-19 pandemisi sebebiyle kayıt ve bildirim süreleri, kriterleri sağlayan tüm veri sorumluları için 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmış ve bu Kurul tarafından yapılan son süre uzatımı olmuştur. Kurul’un 21 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı kamuoyu duyurusunda ise VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında KVKK uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlandığı bildirilmiştir.

VERBİS’e Kaydolmayan Veri Sorumlularını Neler Bekliyor? 

KVKK’nın idari yaptırımları düzenleyen 18. Maddesi gereğince, VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına, 2022 yılında yeniden değerleme oranlarına göre arttırılmış şekliyle 53.572 Türk lirasından 2.678.863 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. 

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olması halinde ise Kurul’un yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Kimler VERBİS’e Kaydolmak Zorundadır?

VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmakla yükümlü tutulan veri sorumlularının belirlenmesinde, yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilanço ve faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığına bakılmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, hukuk danışmanlarınıza başvurarak VERBİS kaydınızın yapılması konusunda aksiyon almanızı öneririz. 

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının milyon TL’den çok gerçek ve tüzel kişiler Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

 

Avukat Ezginaz Çalışır

Bizi Tanıyın

Biz iş dünyasının hukuk danışmanıyız.

Türkiye’de sürdürülebilir büyüme, gelişme ve istikrar içerisinde iş yapmanın nasıl bir emek ve özen gerektirdiğini iyi biliyoruz.

Güncel Yazılar

Bize Soru Sorun

Bir Uzmanla Görüşün